Nadzorni odbor

Predsjednik Nadzornog odbora: Zlatko Milanović

Država
croHrvatska
Trenutna ekipa
ŠNK Dunav

Član Nadzornog odbora: Nikola Margarin

Država
croHrvatska
Trenutna ekipa
ŠNK Dunav

Član Nadzornog odbora: Petar Grubešić

Država
croHrvatska
Trenutna ekipa
ŠNK Dunav